Comuna Ostroveni

Prezentare generală a localității;

Comuna deține o suprafața de 5465 ha și are o populație de 5750 fiind formată din Ostroveni ca reședința și satul Lișteava. Comuna este situată în extremitatea sud-estică a judeţului Dolj,la 4km de Bechet și la 63 km distanţă de Craiova. Activitatea de bază a locuitorilor comunei Ostroveni este agricultura, susţinută de cele două ramuri: creşterea animalelor şi cultura plantelor, activitate ce se desfășoară în special în gospodăriile individuale.

Date de contact:

Telefon: 0251.337366

e-mail: [email protected]

www.comunaostroveni.ro

Scurt istoric al localității

Prima atestare este hrisovul din 1535 scris în limba slavonă în care se vorbește despre Lișteava, un sat al comunei Ostroveni. Lișteava este amintita încă din anul 1490 aparținând de moșia Sadova. Atestarea așezării Grindeni este pusă în lumină în anul 1600 de un alt document scris de Nicolae Voievod , Mânăstirii Viras. și existenta celorlalte sate, Orășani și Ostroveni sunt atestate documentar încă din evul mediu, cel la Orășani fiind emis de cancelaria domneasca în 25 octombrie 1563. Satul Ostroveni este atestat documentar din 29 mai 1637.

Date de identificare ale primăriilor;

Primăria Comunei Ostroveni este situată pe DN 55 A, strada Principală , Nr. 1278, Comuna Ostroveni, Județul Dolj

Date de identificare ale obiectivelor, locațiilor, atracțiilor turistice sau evenimentelor;

– Caminul Cultural s-a dat în folosinţă în anul 1959, împreuna cu biblioteca comunală până în anul 1998. Din anul 1998, biblioteca comunală are propriul sediu – la ’’Școala de 4 ani’’. Primul bibliotecar s-a numit Afronie Georgeta.

– Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a fost construită în 1796 și este situată pe strada Bisericii în Comuna Ostroveni.

– Biserica „Sfânta Treime” este cea mai veche dintre bisericile existente în Comuna Ostroveni fiind construită în anul 1793, în fostul sat Orășani.

– Biserica Sf. Nicolae a fost construită în anul 1792 în fostul sat Grindeni

– Biserica „Sfântul Nicolae” datează din secolul XVIII, anul 1845 și a fost refăcută intre anii 1883 – 1885 fiind situată în Comuna Lișteava pe DJ551B.

Orice alte informații considerate relevante.

Personalități:

Constantin Isac s-a născut la 22 mai 1927 în satul Orăşani, comuna Ostroveni, judeţul Dolj, într-o familie de intelectuali. Şcoala primară a absolvit-o în satul natal, după care a ales Liceul Militar din Craiova și după a devenit chirurg.

George Biță s-a născut pe 8 septembrie 1963 în Comuna Ostroveni județul Dolj si a remarcat ca jucător de fotbal, participând în 1986-1987 la Cupa UEFA .

Evenimente locale:

Galerie imagini:

ro_RO