Comuna Cârna

Prezentare generală ;

Comuna Cârna se situează în partea de Sud a județului Dolj, la 35km de orașul Băilești și 60 km de Municipiul Craiova, de-a lungul DN 55A și al DJ 561. Comuna are o suprafață de 2923 și o populație de 1600. Activități specifice sunt agricultura, zootehnia, pescuitul şi vânătoarea.

Date de contact:

Telefon: 0251-256824

www.primaria.Carna.ro

Scurt istoric;

Satul este atestat documentar la 1570 – 1571 printr-un hrisov dat de Alexandru Mircea Voievod prin care întărește dreptul de proprietate marelui clucer Stefan asupra satului Cârna. De asemenea, Cârna ca localitate este menționată în harta stolnicului Constantin Cantacuzino din anul 1700, în harta lui Schwantz din anul 1723, în conscripția Viromondiala, memoriile generalului Bauer în anul 1778, în harta lui Specht în anul 1790, și în harta rusa în anul 1853. Pe teritoriul comunei Cârna s-a descoperit o necropolă de incinerație în urna din epoca bronzului, unde monumentele conțineau un vas urna însoțit de vase adiacente acoperite de către o structură care servea drept capac.

Date de identificare;

Primăria Comunei Cârna este situată pe DJ 561, strada Calea Craiovei, nr. 58, Județul Dolj.

Puncte de interes:

– Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” este situată pe strada A.I. Cuza nr. 1, în Comuna Cârna și a fost ridicată în anul 1898 pe locul unei vechi biserici de lemn. Actualul locaş, construit în formă de cruce, cu pictură în stil bizantin este închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavriil.

– Lacul Nasta și Lacul Cârna sunt situate în partea de sud a Comunei Cârna la aproximativ 2 km de Dunăre și fac parte din Complexul lagunar Bistreț-Cârna-Nasta-Nedeia fiind zone umede care în mod natural aveau circa 22.000 hectare așa cum atesta cartea Regiunea inundabilă a Dunării, scrisă de dr. Grigore Antipa apărută la Institutul de Arte Grafice Carol Göbl în 1910 .

– Stejarul „de la Dunăre” este un arbore  înalt, cu ramuri puternice, noduroase, coroană largă și bogată crescut pe malul fluviului în dreptul Comunei Cârna. Scoarța stejarului este de culoare brun-negricioasă, aspră, adânc brăzdată, ceea ce ne face să credem ca este secular.

Alte informații.

Personalități:

Antonie Solomon  născut pe data de 18 noiembrie 1955 în Comuna Cârna a fost primar al municipiului Craiova și senator de Dolj.

– Gheorghe Berceanu fost campion olimpic lupte libere s-a născut la data 28 decembrie 1949 în Comuna Cârna. A câștigat titlul mondial în 1969 și 1972, titlul european în 1970, 1972 și 1973 și o medalie de aur a Jocurilor Olimpice în 1972, ocupând locul doi în 1976. Berceanu și-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale la Steaua București, iar ulterior a lucrat acolo ca antrenor.

Evenimente locale:

– Ziua Comunei Cârna se organizează pe data de 15 august

– Hramul Bisericii “Sfinții Mihai și Gavril” se oficiază pe data de 7 noiembrie

Galerie imagini:

ro_RO