Comuna Gângiova

Prezentare generală;

Comuna Gângiova este situată în lunca vestică a râului Jiu, pe terasa Malu Mare, care are altitudini absolute cuprinse între 65-90 metri şi altitudini relative cuprinse între 15-20 metri. Comuna ce se întinde pe o suprafața de 5347 de hectare, are o populație de 2450 și este formată din următoarele localităţi: Gângiova – nucleul administrativ al comunei şi satul Comoşteni. Drumul judeţean DJ 57 face legătura între comună şi restul localităţilor din judeţul Dolj. Cele mai apropiate oraşe sunt Segarcea – la 25 de kilometri distanţă – și Bechet – la 22 de kilometri distanţă de centrul comunei.

Date de contact:

Telefon 0251-351505

e-mail: [email protected]

Scurt istoric;

Prima vatră a locuitorilor de pe aceste meleaguri, a fost satul Radeştiţa, denumire care înseamnă pădure rasă, pădure tăiată . Satul Radeştiţa – întâia vatră a locuitorilor comunei Gângiova –ne apare în documente în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, respectiv în timpul lui Mihai Viteazul, înfăptuitorul primei uniri politice a celor trei ţări române, intitulându-se, în anul 1600 „domn al Ţării Româneşti, al Ardealului și a toată ţara Moldovei”. Din analiza acestui document, privind plângerea moşnenilor din Greceşti, aflăm că la acea dată (15 mai 1814), satul Radeştiţa încă exista. Şapte ani mai târziu însă, în anul Revoluţiei de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, într-un document din acel an, ne apare pentru prima dată satul Gângiova. Locuitorii din satul Gângiova au avut de suferit greutăţi și mai apăsătoare în timpul ocupaţiei austriece din Oltenia, din perioada anilor 1718-1739. Asupra lor, cum de altfel asupra mai tuturor satelor din această parte a Olteniei, a fost instituit un regim fiscal deosebit de apăsător.

Date de identificare;

Primăria Comunei Gângiova este situată pe DJ 57, strada Principală nr.  346, Comuna Gângiova, Județul Dolj

Puncte de interes:

Biserica Sf. Dumitru Gângiova a fost construită din zid pe cheltuiala și osteneala comunei în anul 1943, fiind ridicată pe temelia unei biserici mai vechi, din lemn, care data din anul 1845, fiind mai apoi reparată în anii 1858 şi 1890. În tinda bisericii se afla următoarea inscripţie: „Această sfântă Biserică cu hramul Adormirea Maicii Domnului s-a făcut din temelie în anul 1845 şi s-a zugrăvit la 26 octombrie 1846 cu cheltuiala și osteneala satului Gângiova, iar în anul 1847 s-a zidit amvonul prin îndemnul şi osteneala a tot satul Gângiova şi s-a zugrăvit cu toată podoaba în anul 1890 octombrie 17, iar la anul 1890 august 30, s-a zugrăvit din nou cu cheltuiala enoriaşilor ctitori din Gângiova și din alte sate învecinate”. Biserica actuală româno-brâncovenească cu turle în stil bizantin a fost construită în anul 1943. Construcţia ei a fost executată de meşterul italian Giovani Vermini după planurile arhitectului Develante, iar pictura în frescă a fost executată de pictorul Ion Calopăreanu.

Școala Veche a fost înfiinţată în anul 1838 de către „Departamentul din Lăuntru” al Ţării Româneşti, prin adresa din ianuarie 1838 către „Eforia Şcoalelor” şi către „Ocârmuirea judeţelor”, prin care cerea să se ia măsuri pentru înfiinţarea „şcoalelor” prin toate satele, unde copiii locuitorilor să poată învăţa carte.

– Biserica Sf. Nicolae din satul Comoșteni a fost construită în anul 1786 de către răposatul jupân Șerban Lăzărescu și soţia sa Ana .

Alte informații.

Personalități:

Cornel Boiangiu s-a născut la Gângiova, județul Dolj. În 1959, când era elev, Cornel Boiangiu a fost arestat și condamnat la 21 de ani pușcărie pentru atitudine anticomunistă. După eliberarea din 1964, Cornel Boiangiu a studiat medicina și a fost medic psihiatru.

Evenimente locale:

Bâlciul de Sfânta Marie ce se tine în fiecare an în data de 15 August
Ziua Comunei Gângiova ce se organizează în data de 26 octombrie

Galerie imagini:

ro_RO