Comuna Măceșu de Sus

Prezentare generală:

Localitatea Măceşu de Sus s-a format şi dezvoltat în sud-estul Câmpiei Desnăţuiului, la o distanţă de aproximativ 51 km de municipiul Craiova. Strict din punct de vedere al aşezării, comuna este situată în sudul ţării, aproape de Dunăre, la circa 15 km . Comuna este formată numai din satul de reședință cu același nume și are o populație de 1.348 de locuitori. Comuna Măceșu de Sus este legată de municipiul Craiova, prin drumul comunal DC 3 Măceşu de Sus-Goicea și apoi drumul judeţean DJ 561 Goicea-Segarcea-Craiova. Legătura cu Măceşu de Jos se face tot pe un alt tronson al drumului comunal DC 3, recent asfaltat, iar cu Gângiova pe drumul comunal DC 49, care este pietruit.

Scurt istoric:

Măceșu de Sus datează din 28 octombrie 1568, confirmat de un hrisov domnesc al lui Alexandru Mircea Voievod, prin care confirmă banului Radu Craiovescu proprietatea asupra mai multor sate, împreună cu bălţile lor, printre care se aflau și Măceşelul fosta denumire a Comunei. La 1633 devine sat mănăstiresc, pentru că la acea vreme, Matei Basarab, zidind Mănăstirea Arnota din judeţul Vâlcea, care, după cum spune în actul de ctitorie, era aşezată într-un loc destul de anevoios pentru a se găsi hrană vieţuitorilor săi şi, neavând niciun venit din moşiile sale de lângă „Măceşu de Dunăre”, şi anume „Cârna” se vede nevoit să o înzestreze şi cu alte asemenea proprietăţi. Pe această moşie lucrau locuitorii satului Măceşel, care acum era divizat în două părţi: de Răsărit, care va deveni în prima jumătate a secolului al XIX-lea moşie brâncovenească, şi de Apus, ai cărei locuitori munceau pe moşia Arnota. Pentru perioada modernă, reţinem ca semnificativă înfiinţarea comunei Măceşu de Sus prin legea administrativă din 31 martie 1864.

Date de identificare:

Primăria comunei Măceșu de Sus este situată pe DJ561H pe strada principal numărul 169, comuna Măceșu de Sus, Județul Dolj.

Date de contact:

Telefon: 0251-354 225

e-mail: [email protected]

http://www.comunamacesudesus.ro

Puncte de interes:

– Biserica„Sfântul Nicolae” a fost construită în anul 1825 de către Neagoe Ciobanul, ctitorul princi­pal al acestei biserici, închinată memoriei fiului său și a familie sale. Se spune că acest cioban provenea de prin părţile Cărbuneştilor, din judeţul Gorj. Era înstărit, căci, după tradiţie, ar fi posedat peste 1.000 de oi. Familia sa era formată dintr-o soţie şi un singur copil, pe care, în anul 1810, o boală nemiloasă îl răpeşte pentru veci din sânul celor dragi. Neagoe Ciobanul, zdrobit de durere, recules, dându-şi seama de nimicia averilor pământeşti şi de deşertăciunea vieţii, se hotărăşte să se lepede de tot ceea ce este pământesc, de toată agoniseala, și sa-şi consacre toată viaţa şi toată averea zidirii unei biserici. Biserica este construită în formă de corabie, însă fără turlă. Probabil că zidarii nu cunoşteau tehnica construirii unei turle sau că preţul construcţiei ar fi depăşit posibilităţile oamenilor şi s-au mulţumit s-o zidească fără turlă.

Monumentul eroilor a fost făcut în cinstea celor căzuți la datorie în primul și al doilea Război Mondial.

Biserica noua din Măceșu de Sus a fost ctitorita la 17 mai 1914, către Prea Sfinţitul Episcop Sofronie Vulpescu al Râmnicului-Noul Severin”. Biserica este construită din zid de cărămidă, în formă de cruce și este prevăzută cu trei turle: două în faţă şi una în spate, deasupra Naosului, acoperită cu tablă şi, de jur-împrejur, prevăzută cu trotuar de ciment, în parte deteriorat.

Pictura bisericii a fost executată de pictorul Romano în ulei și după modelul picturilor lui Tătărăscu. În anul 1928 pictura a fost refăcută tot în ulei, de către pictorul Jean Lişteveanu, şi se menţine și astăzi în stare bună, pe alocuri prezentând strat de fum. Catapeteasma este din zid, prevăzută cu crucea răstignirii, iar icoanele împărăteşti sunt detaşabile. În interiorul Bisericii se găsesc policandre, unul din ele provenind de la biserica veche, cu 12 lumini, şi are inscripţia donatorului. Cel mare datează de la Sfinţirea bisericii, 1914, şi prezintă 18 lumini.

Alte informații:

Personalități:

Evenimente locale:

ro_RO