Comuna Catane

Prezentare generală;

Comuna Catane cu o populație de 2024, este compusa din doua sate: Catane (reședința) și Catane Noi, fiind așezata în câmpia Dunarii, are următoarele vecinătăți: la nord localitatea Covei, la sud Fluviul Dunăre, la est Comuna Bistreț, la vest Comuna Negoi. Relieful comunei este cel de câmpie. Suprafața totală este de 4659 de ha. Ponderea cea mai mare o are forma de relief a câmpiei (95% din suprafața totală, iar restul de 5% fiind păduri și altele). Comuna este străbătută de DN 55 A care trece prin satul Catane și de Drumul Județean 551 A care trece prin satul Catane Noi. Legătura cu cea mai apropiată cale ferată se afla la o distanţă de 12 Km, faţă de comună, în localitatea Boureni. Orașele mai apropiate sunt Băilești, Calafat, Segarcea și Craiova. Principalele cursuri de apa: Pârâul Balasan și Pârâul Strâmba

Date de contact:

Telefon: 0251-319662

www.primaria-catane.ro

Scurt istoric;

Istoria comunei Catane se pierde în negura vremurilor. Satul Catane s-a numit inițial Strâmba, nume luat de la balta Strâmba, care se afla la marginea sa de sud și care la 1900 se întindea pe 50 ha. Tot de la această baltă și-a luat numele și Moșia Strâmba (Strâmbele) care a fost din vechime moșie domnească (de la Radu cel Mare-anul 1499, dată în stăpânirea Mânăstirii Govora din Jud. Vâlcea), și care apare în arhivele de pe timpul domnitorului Radu Voievod în anul 1535 ca „siliștea de peste Jiu, ce se numește Strâmbele toate, și cu bălțile și cu gârla și cotlovele toate, și balta și gârla, și în câmpu, și Dumbrava Năsipului toată, și până în hotarul Călugărenilor și de aici până în hotarul Hristeanii”.

Date de identificare;

Primăria Comunei Catane se poziționează pe DN 55 A, strada principală, nr. 208 (Cod poștal: 207431), Comuna Catane, Județul Dolj.

Puncte de interes:

Biserica “Sf. Nicolae” datează de la 1843 și a fost ridicată de Biv Vel Serdar Nicolae Iota. Prima biserică cunoscută în sat era situată într-un “bordei cu cocârle”, în timp s-a ajuns la construcția pe care o vedem azi. Biserica s-a ridicat de către serdarul (boier de rang mijlociu, căpitan de călăreți) Nicolae Ioţa (de la numele lui vine hramul acesteia), fost arendaș pe moșia Strâmba, timp de 30 de ani, închinată Mânăstirii Govora. Construcția a început în anul 1842 și s-a săvârșit în anul următor, fiind slobozită (inaugurată) de Serdăreasa Casandra, soția lui Nicolae Iota (mort în acel an). În anul 1884 biserica a fost pardosită pe jos cu scânduri și s-au cumpărat veșminte. La îndemnul unor ierarhi bisericești, în anul 1904 se decide reconstrucția și restaurarea radicală a bisericii, care se deteriorase, dar și pentru că numărul populației crescuse și devenise neîncăpătoare. Reconstrucția s-a terminat în anul 1906. S-au adăugat două turnuri, unul mare în centru/mijloc și unul înainte, lângă unul mai vechi.

Școala Veche. În anul 1859, școala devine de stat. Aflăm că în anul 1890 la școala din Catane învățau și elevi din Covei apoi, când și acolo s-a făcut școală, au rămas copii din Satul Nou, la acea vreme un cătun “ce vine în apropiere”. S-a pornit de la 5 elevi în 1859, ajungându-se la 150 în anul de învățământ 1908, din care 136 băieți și 14 fete. Prima școală a fost bordeiul de pământ unde era și biserica. Școala următoare s-a aflat în localul Primăriei, peste drum de biserică, unde acum este Farmacia (fostul “Sfat” sau “Casa Sfatului”). După două mutări în case particulare, în anul 1890 s-a construit școala care a ființat, cu clasele I-IV, peste drum de actuala Primărie, la început cu o singură sală de clasă, cu 14 bănci de lemn “nesistematice”(neidentice). Ulterior, după 1908, s-a mai construit o sală de clasă și, alăturat, “locuința dirigintelui”, folosită în anii de după 1950 ca local de grădiniță. În anul 1913 s-a construit un nou local de școală cu 2 clase și cancelarie, care s-a demolat după 1989.

Primăria Veche. Prima Primărie din Catane a fost o casă de brazde, acoperită cu trestie, undeva la răsărit față de localul de azi al farmaciei de peste drum de biserică. Mai apoi, în locul acesteia s-a ridicat o casă acoperită cu blane, care a funcționat ca primărie dar și ca școală (case de sfat). În anul 1907, pe locul farmaciei de azi s-a ridicat localul Primăriei (Sfatul Popular de mai târziu). Vechiul local de primărie (în care acum se află farmacia) s-a construit în anul 1907, cu 4.000 de lei împrumutați de la moșierul Ion Mitrănescu, la stăruința fostului primar Stan Tuțescu.

Monumentul Eroilor. Lângă biserică se află monumentul ridicat în cinstea cătănenilor, 71 la număr, care au pierit în Primul Război Mondial (1916-1919) dându-și viața, așa cum se arătă pe soclul acestuia, „pentru întregirea neamului”. Prețul său a fost suportat de obștea satului și a fost sfințit în anul 1924. A fost un gest de recunoștință și respect pentru cei care au dat jertfa supremă pentru țară, lucru care nu s-a mai repetat după cel de-al doilea război mondial.

Alte informații.

Personalități:

Jean Pădureanu a fost un jucător român de fotbal care a evoluat la Universitatea Craiova și la Gloria Bistrița . Deși s-a născut la Băilești, prima parte a copilăriei a petrecut-o în Comuna Catane, tatăl sau fiind primar și apoi presedinte de CAP.

Evenimente locale:

Ziua comunei se serbează în data de 21 mai
Târgul comunal organizat în zilele de marți

Galerie imagini:

ro_RO