Comuna Afumați

Prezentare generală;

Comuna Afumaţi se află situată în sudul judeţului Dolj la 20km de Dunăre în teren de câmpie, și la 60 de km distanţă faţă de Municipiul Craiova.

Comuna Afumaţi cu o suprafață de 6970 ha și o populație de 2689, are în componenţă satele Afumaţi, Boureni şi Covei. Afumaţiul se învecinează cu : Urzicuţa – la Est, Catane- la Sud, Băileşti- la Vest, Siliştea Crucii- la Nord. Comuna Afumaţi este străbătută de două pârâuri : Baboia şi Bălăşan.

Date de contact:

Telefon: 0251-318001

www.primaria-afumati-dolj.ro

Scurt istoric al localității;

Primele atestări documentare privind comuna Afumaţi ar fi din anul 1618, comuna a fost constituită în anul 1864 şi a fost desfiinţată între anii 1930-1932, iar din 1941 până în 1943 s-a numit Amzuleşti, după numele primului cioban care a înfiinţat aici prima aşezare. Originea toponimică a comunei Afumați nu se știe precis de unde provine. Bătrânii spun ca numele comunei ar veni de la una din ocupațiile sătenilor din trecut. De la ei aflam că în vechime oamenii din partea locului făceau vara cărbuni și iarna îi transportau și îi vindeau în diferite alte părți. Așadar denumirea localității ar proveni de la fumul ce acoperea vara pădurile și bordeiele, devenind cu timpul un simbol, ca și în alte cazuri, al sărăciei și întunericului în care trăiau localnicii. O alta varianta ar fi ca prin anul 1864, după ce clăcașii au fost puși în posesie ca proprietari ai pământurilor de munca și locuri de casa au început încet, încet cu micile economii ce le făceau să-și întemeieze locuințe stabile. Fiindcă toți erau săraci, au construit locuințe în pământ ce se numeau bordeie. Acestea erau joase, lipsite de lumina, având la ferestre puse piei de oaie. Iluminatul seara se făcea prin ardere de grăsime ca untura sau seu puse într-un vas cu o feștila de cânepa care se numea ciob sau opaiț , iar încălzitul se făcea prin sobe făcute din pământ sau focuri făcute la vatră, coșurile pe unde ieșea fumul fiind rău construite , iar la multe bordeie aproape neexistând, mai tot fumul rămânând în bordeie. Cu ocazia parcelarii pământurilor, în anul 1864 și prin definitivarea vetrelor de casa de către inginerul delegat și zapciul, din cauza traiului rău pe care l-au văzut la locuitori au rămas rău impresionați , din care cauza i-au numit pe locuitori afumați, dându-le și numele comunei Afumați.

Date de identificare;

Primăria Comunei Afumați se afla pe DJ 561A, Craiova-Segarcea-Băileşti pe strada Principală, nr. 37-39, Comuna Afumați, Județ Dolj.

Puncte de interes:

– Gara Afumați se remarcă prin “stilul” inginerului Elie Radu fiind construita între 1890-1895 .

– Biserica “Izvorul Tămăduirii” din Afumați a fost construita în intervalul 1861 – 1863 și apoi reconstruita și sfințită în anul 1941

– Conac Seulescu a fost construit în anul 1908 și a aparținut generalului Iancu Seulescu iar în ziua de azi funcționează ca și cabinet medical.

– Conac Dinopol a fost construit în anul 1902 și a aparținut colonelului Gheorghe Dinopol.

– Biserica „Sf. Dumitru” din Covei a fost sfințita în anul 1858, de Sfântul Ierarh Calinic, în vremea aceea arhiepiscop al Râmnicului și Noului Severin. Între anii 1936 – 1941 a fost restaurată, modificându-se forma inițială. În anul 1962 a fost restaurată pictura, slujba de resfințire fiind săvârșită la data de 11 noiembrie 1962.

Alte informații:

Personalități:

– Ioan Ionescu-Dolj  s-a născut pe 14 septembrie 1875 în satul Boureni, comuna Afumați, județul Dolj și a fost jurist, președintele Secției de Drept Public a Consiliului Legislativ , prim-președinte al Consiliului Legislativ, membru corespondent al Academiei Române.

Evenimente locale:

– Zilele comunei Afumați se organizează în luna septembrie a fiecărui an.

Galerie imagini:

ro_RO