Comuna Călărași

Prezentare generală;

Comuna Călăraşi este situată în partea de Sud-Est a judeţului Dolj, la limita administrativă cu Bulgaria. Comuna Călărași, localitate de frontieră, este aşezată pe malul stâng al fluviului Dunărea, în Câmpia Romanaţi, într-o zona de câmpie acoperită cu dune de nisip, iar teritoriul administrativ al comunei Călăraşi este străbătut de drumul naţional DN 54A (Călăraşi – Corabia). Comuna este formată din 2 sate: Călăraşi – satul reședință de comună şi Sărata. Unitatea administrativ teritorială are o suprafaţă de 8774 ha, şi o populaţie de 5921. În Călărași a fost înființată SCCCPN (Stațiunea Centrală de Cercetări pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri)

Date de contact:

WEB: http://primariacalarasi-dj.ro

Telefon: 0251 379 052

Scurt istoric;

Aşezările umane pe teritoriul administrativ actual al comunei Călăraşi sunt atestate de documente şi hărţi precum hrisoavele domneşti, actele de donaţie şi de vânzare. Comuna Călăraşi a fost pentru prima oară înfiinţată prin Legea administrativă din 1864, iar de-a lungul timpului a avut în componenţa sa următoarele sate: Călăraşi, Ascunsa (1864-1873), Călăraşi (1873-1912), Călăraşi, Sărata (1912-până în prezent).

Date de identificare;

Primăria Comunei Călărași este situata pe DN 54A pe Strada Petre Baniță nr. 148, Județul Dolj

Puncte de interes: ;

Biserica ,, Sf. Nicolae,, şi ,,Adormirea Maicii Domnului” din Călărași are o vechime de peste 100 de ani, fiind zidită în cărămidă de către Hagi Enuși în anii 1820-1833.

– Fântâna închinata Mariei Tanase a fost construita în anul 1996 , fiind una din ultimele dorințe ale Mariei Tanase: “Dacă se va putea şi nu va fi greu, aş vrea ca pe un drum secetos şi dornic de apă să se facă o fântână”

– Cișmeaua Alba a fost zidită în anul 1831 de către popa Stan Călărăşanu, din fosta fântână cu ciutură (Fântâna Grecului), aceasta devenind „visteria” cişmelei (bazinul de apă al acesteia). Din acest an se păstrează aici o piatră pe care stă scris cu litere chirilice: „Făcută de Popa Stan Călărăşanu în 1831 pentru sfinţirea rodului viilor. La fiecare 1 februarie (după calendarul vechi), de Sf. Trifon, locuitorii Călăraşului se adunau la cişmea cu ploşti de vin şi mâncare şi petreceau pentru rodnicia viilor. Tradiţionala serbare s-a păstrat până după Primul Război Mondial (1938).

– Cele 32 de izvoare sunt situate în zona numita “Ascunsa” . La baza ei se afla Fântâna cu 32 de guri, fiind unul din cele mai puternice izvoare din Câmpia Olteniei. Acest izvor era folosit pentru irigatul grădinilor de zarzavat şi pentru a pune în mişcare roţile morilor de apă. Aici, la Ascunsa, se află două mari bazine de acumulare din apa cărora se făcea irigatul pomilor fructiferi ai Staţiunii Experimentale Bechet-Călăraşi, actualmente S.C.D.C.P.N.

Alte informații.

Personalități:

Gil Dobrică s-a născut 14 februarie 1946 în Comuna Călărași. A fost un solist vocal de muzică pop-rock, soul şi rhythm and blues din România.

Evenimente locale:

– Ziua Comunei Călăraşi este organizată pe data de 21 mai, de Ziua Sfinţiilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Galerie imagini:

ro_RO