Comuna Sadova

Prezentare generală;

Comuna Sadova este formată din Sadova și Piscu Sadovei; Cele doua sate au o suprafață de 11159 ha și o populație de 8364.

Comuna Sadova se află la 55 km sud de Municipiul Craiova, 17 km nord de Fluviul Dunărea și la 3 km est de Râul Jiu.

Activități specifice zonei sunt: agricultură, horticultură (pepeni verzi și pepeni galbeni), comerț, prelucrarea lemnului, împletituri din papură.

Date de contact:

Telefon: 0251-376 622

e-mail: [email protected]

Scurt istoric;

Satul Sadova este înființat din robii țigani ai Mănăstirii Sadova. Fiind dezrobiți și împroprietăriți în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, s-au mutat în apropierea mănăstirii și au format satul Sadova, amestecându-se în timp cu românii.

Piscul Sadovei: Satul Piscu Sadovei este localizat în județul Dolj, pe șoseaua internațională Craiova-Bechet, la 55 km de Craiova și face parte din Comuna Sadova. Piscu Sadovei este format în anul 1820. Înainte au existat două cătune, denumite Frumușani și Gura Gardului în mijlocul pădurii în apropierea Jiului, formate din tăietori de lemne. Datorită frecvenţelor inundații datorate revărsării Jiului, locuitorii cătunelor s-au mutat la aproximativ 1 kilometru distanță, pe un pisc de deal, satul luându-și denumirea după configurația reliefului: Piscul. Ca să fie deosebit de alte localități Piscul din Dolj, i s-a spus Piscu Sadovei.

Date de identificare;

Primăria Comunei Sadova este situată pe DN 55 Craiova-Bechet, Adresa: Str. Craiovei, nr. 165(Cod poștal: 207505)

Puncte de interes:

– Mânăstirea Sadova: Cel mai vechi document ce atesta existenta Mânăstirii Sadova, este din 1530, prin care Vlad Înecatu întărește Mânăstirii moșii “pentru ca-i este dat de Parvul banul Craiovescul”. Un alt document, de la Matei Basarab, confirma aceasta ctitorire : “…aceasta sfânta mânăstire Sadova, fost-au făcută de lemn, de mai nainte vreme… încă de cinstitul și răposatul strămoșul domniei mele, de jupan Barbu”. Voievodul ctitor menționa în 1646 ca mânăstirea era “de piatra, cu chilii și cu toate ce să cade casei lui Dumnezeu”. Așezământul s-a bucurat și de atenția lui Constantin Brâncoveanu, care zidește în afara zidurilor lui o bolnița, în 1692-1693. Pe harta stolnicului Cantacuzino figurează ca o mânăstire mare, iar în actele administrației austriece, cu mai multe moșii. Mănăstirea Sadova fiind situată în apropierea unei păduri de pe malul Jiului, comuna Sadova, judeţul Dolj, poartă hramurile: “Sfântul Nicolae” și “Intrarea Maicii Domnului în Biserica”. A fost iniţial o ctitorie a boierilor Craioveşti, aceștia au înălţat în jurul anului 1520 o biserică de lemn, pe locul căreia Matei Basarab a ridicat una de zid, între anii 1632-1633. Despre cum a fost construit noul aşezământ există următoarea legendă: Matei Basarab, care susţinuse lupte împotriva turcilor la Schela Ciobanului, în zona Bechet, ajunsese cu armatele la Sadova. După ce s-a rugat la icoana Sfântului Nicolae de aici, a promis că, dacă va învinge în luptă, va ridica o biserică de zid. În 1632 câştiga lupta şi, devenind domn al ţării, începe construcţia propriu-zisă.
Biserica Mănăstirii Sadova a fost restaurată complet după anul 1900, fiind sfinţită în 1904, în prezenţa Regelui Carol. În urma decretului 410, vieţuitoarele de aici au fost obligate să părăsească locaşul, iar biserica a fost transformată în biserica de mir. În 1992 s-a reluat aici viaţa monahală şi aşezământul a fost populat cu călugăriţe, dar în 1994 s-a revenit la obștea de călugări, aşa cum fusese iniţial. Biserica este din cărămidă, cu ziduri groase, înălţate pe o fundaţie din bolovani de piatră, iar în interior se păstrează încă o bună parte din pictura originală, curăţată în 1904.

– Ruinele Bisericii “Sfinţii Apostoli” ce datează din anul 1633, sunt situate pe str. Damian din Comuna Sadova;  

– Balta Lilia este situate pe partea ștanga a străzii Gângiovei din Piscu Sadovei la ieșire din sat spre Jiu;

– Biserica “Sf. Nicolae” este situată în Piscu Sadovei la intersecția dintre str. Gângiovei și str. Voineștilor

Alte informații.

Personalități:

– Florin Preda-Dochinoiu s-a născut la 15 decembrie 1970, în satul Damian, comuna Sadova, județul Dolj.

– Mugur Mihăescu , născut  pe 2 iunie 1967 in Comuna Sadova din județul Dolj, este un actor și scenarist român. Și-a început cariera în 1988 odată cu grupul de umor Vacanța Mare.

Evenimente locale:

– Târg agroalimentar bisăptămânal (joi şi duminică)
– Ziua recoltei – a Școala Gimnazială Damian,Comuna Sadova
– Acțiune “Ziua Comunei Sadova”- 8 septembrie

Galerie imagini:

ro_RO